iF DESIGN AWARD 2017

Home/Tag:iF DESIGN AWARD 2017
8 02, 2017

知美整形外科診所榮獲2017年德國iF設計大獎(iF DESIGN AWARD 2017)

By |2 月 8th, 2017|Categories: 最新消息|Tags: , |在〈知美整形外科診所榮獲2017年德國iF設計大獎(iF DESIGN AWARD 2017)〉中留言功能已關閉

知美整形診所超越傳統醫療院所的設計理念與規劃,讓它榮獲2017年德國iF設計獎的殊榮,此為台灣醫療院所的首次獲獎,不僅彰顯了國際評審們對於[...]